De NBvH behartigt de belangen van duizenden hobbydierhouders van landbouwhuisdieren.

Doel is te komen tot passende regels en kosten op vele terreinen, bijvoorbeeld registratie, oormerken, dierziektebestrijding, schuilgelegenheid.

NBvH heeft de minister van LNV, Carola Schouten geadviseerd om te stoppen met de afschermplicht hobbypluimvee.

Ons advies: Laat de afweging in het vervolg over aan de houders zelf.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends
Schrijf reactie (0 Reacties)

De NBvH wil af van de verplichting om maandenlang hobbypluimvee af te schermen en dat jaar op jaar.

Laat het afschermen over aan de keuze van de houder. Lees hier ons persbericht.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends
Schrijf reactie (0 Reacties)

Op 24 oktober heeft het jaarlijkse overleg plaatsgevonden tussen de hobbydierhouderij en de directeur van Economische Zaken.

Belangrijke onderwerpen waren tentoonstellingen in relatie tot vogelgriep, kosten I&R database schapen en geiten, keuringen schapen en geiten, vervoer varkens, bedrijfsmatig handelen. Er zijn vervolgafspraken gemaakt om te bekijken hoe we problemen kunnen oplossen.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends
Schrijf reactie (0 Reacties)

Helaas zijn er nog steeds besmette wilde vogels in ons land. Deze met H5N6 besmette vogels kunnen hobbypluimvee en -watervogels besmetten.

Dat gebeurde op 22 januari in Rhoon. Zuid Holland. De enige manier om je dieren te beschermen is het contact met wilde watervogels vermijden.

We zien dat de besmettingen vooral plaatsvinden in de waterrijke gebieden, maar elk contact is riskant.

Daarom is er nog steeds een tentoonstellingsverbod. Vertegenwoordigers vanuit de hobbydierhouderij overleggen hierover met het ministerie.

Het ziet er slecht uit voor de hobby, nu jaar op jaar er vogelpest heerst in het tentoonstellingsseizoen. We willen er alles aan doen om de hobby overeind te houden.

Zie ook Levende Have en Kleindierliefhebbers Nederland.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends
Schrijf reactie (0 Reacties)

Weer hoog-pathogeen vogelpest H5N6 in Nederland, en weer begint het in Biddinghuizen op hetzelfde eendenbedrijf als vorig jaar. Dat onder wilde vogels weer vogelpest optreedt hoeft ons niet te verbazen. We hebben al eerder geconstateerd dat het risico in de wintermaanden waarschijnlijk nooit meer weggaat. Ook een dierenpark in Biddinghuizen, vlakbij het eendenbedrijf is besmet geraakt. Voor hobbyhouders is het weer afschermen geblazen, vooral risico's in de waterrijke gebieden. Voor de watervogels geldt daarbij wel dat dierenwelzijn niet in gedrang mag komen. Ook geldt er weer een tentoonstellingsverbod. Vorig jaar raakten vogels bij zo´n 5 hobbyhouders besmet. Zie ook Levende Have , Bioveterinary Research en  het Ministerie van LNV voor het laatste nieuws.

Vermoed je dat je vogels vogelgriep dan ben je verplicht dit te melden via 045-5463188. Dit is het geval als in rap tempo je dieren ziek worden en sterven.

Discussie

De vraag is wat de toekomst moet worden voor de hobbyhouders. Zou afschermen niet op vrijwillige basis moeten? Wie zijn dieren wil beschermen moet dat vooral doen. Maar een verplichting is zinvol als het bijdraagt aan preventie van verspreiding vogelpest en risico voor de volksgezondheid. De laatste varianten van vogelgriep waren voor de mens niet zeer besmettelijk, dus daar bestond weinig risico. De huidige variant van H5N6 laat zien dat het niet verwant is aan de H5N6-stam die in Azie circuleert en waarvan ook mensen ziek kunnen worden. Met de grote aantallen besmette wilde watervogels vorig jaar is het de vraag wat afschermen van vogels bij hobbydierhouders bijdraagt aan het voorkomen van verspreiding van de vogelgriep. 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends
Schrijf reactie (0 Reacties)

Afrikaanse Varkenspest verspreidt zich vanuit Rusland naar de Baltische Staten en Tsjechie. Importeer geen dieren uit deze regio's. Tegen Afrikaanse Varkenspest kun je niet vaccineren. Als Afrikaanse Varkenspest in Nederland komt, treedt het draaiboek in werking. Zie ook hobbyvarkenvereniging

Sinds 2014 is AVP in vier Oost-Europese lidstaten aangetroffen: Polen en de drie Baltische staten. De ziekte is daar nog niet onder controle. 

In Polen is op 17 november 2017 Afrikaanse varkenspest aangetroffen bij wilde zwijnen in de buurt van Warschau. Dit gebied ligt hemelsbreed ongeveer 150 km ten westen van eerder besmette regio’s in Polen. Menselijk handelen is waarschijnlijk de reden dat de ziekte nu in dit nieuwe gebied is geïntroduceerd. In de eerder besmette regio’s in Polen neemt het aantal uitbraken bij gehouden varkens en gevallen van AVP bij wilde zwijnen toe. De situatie in Polen en de spreiding van de ziekte naar het nieuwe gebied bij Warschau vormen een zorgelijke ontwikkeling.

Ook de drie Baltische staten, Estland, Letland en Litouwen, hebben dit jaar nog besmettingen gemeld, bij gehouden varkens en bij wilde zwijnen. In Letland lijkt de situatie iets lijkt te verbeteren, in Litouwen zijn in een nieuw gebied besmette zwijnen gevonden en in Estland zijn nog uitbraken bij gehouden varkens geweest.

Afgelopen zomer is de ziekte ook verspreid naar Tsjechië en Roemenië. De Tsjechische overheid heeft na de eerste melding van AVP in wilde zwijnen rigoureuze maatregelen genomen, zoals het plaatsen van hekken rondom het besmette gebied met wilde zwijnen en een intensieve monitoring. De gevallen hebben zich tot nu toe beperkt tot dit besmette gebied. In Roemenië, waar AVP werd aangetroffen in twee kleinschalige varkenshouderijen, lijkt de situatie onder controle.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends
Schrijf reactie (0 Reacties)

Sinds 1 juli 2014 kunt u terecht bij mijn.rvo.nl voor UBN aanvragen en andere regelingen. U kunt als partculier inloggen met uw DIGID. Telefonisch contact via 088-0424242.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends
Schrijf reactie (0 Reacties)

WORDT LID OF DONATEUR

Doe iets voor onze dieren. Werk mee aan een beter beleid. Wordt lid of donateur van de NBvH.

Aanmelden

Levende Have

Het Landelijk Kennisnetwerk Levende Have is een internetgemeenschap van houders van boerderijdieren.
levendehave.nl

Nieuwsbrief