Na bijna 20 jaar is de NBvH gestopt als vereniging. Dit hebben de leden van de vereniging op 6 april 2022 besloten.
De NBvH heeft zich steeds ingezet voor de samenwerking met andere verenigingen om een sterke belangenbehartiger te kunnen zijn.
Met de oprichting van KleindierNed, het Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders (KSG) en Hobbyvarkenvereniging en de inzet van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen gaat de belangenbehartiging door.