De NBvH behartigt de belangen van duizenden hobbydierhouders van landbouwhuisdieren.

Doel is te komen tot passende regels en kosten op vele terreinen, bijvoorbeeld registratie, oormerken, dierziektebestrijding, schuilgelegenheid.

Op 13 september is door de Belgische overheid een besmetting gemeld bij enkele wilde zwijnen. Het gaat om drie dode dieren en een jong verzwakt dier. Deze vondst is gedaan in regio Étalle in de provincie Luxembourg in de Ardennen.LNV neemt nu geen aanvullende maatregelen en zijn op dit moment dezelfde maatregelen van kracht als voor deze melding. Nog steeds geldt de maatregel dat vervoermiddelen voor evenhoevigen die terugkomen uit landen met uitbraken in gehouden varkens onmiddellijk na binnenkomst in Nederland een tweede reiniging en ontsmetting (R&O) moeten ondergaan op een erkende reinigings- en ontsmettingsplaats. In België is geen uitbraak vastgesteld bij gehouden varkens, dus voor transporten uit België geldt deze maatregel niet.

Neem geen etenswaar mee uit Hongarije, Polen en andere landen in het oosten van Europa, waar Afrikaanse Varkenspest heerst. Voer geen keukenafval aan varkens, waarin mogelijk besmet varkensvlees zit. Meld het als je een verdenking hebt van varkenspest bij een gehouden varken of wild zwijn.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends
Schrijf reactie (0 Reacties)

Bij het Eemmeer is een dode wilde eend aangetroffen die besmet bleek met het hoogpathogene vogelgriepvirus H5N6. Het is de eerste melding van het nieuwe vogelgriepseizoen 2018-2019.

Dit betekent dat het vogelgriepvirus steeds vroeger in het seizoen zich weer laat zien. Meer dan de helft van het jaar bestaat het risico op besmette hoogpathogene wilde (water)vogels. Zie ook LevendeHave

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends
Schrijf reactie (0 Reacties)

Het Ministerie van LNV wil de boetes bij fouten in de I&R ook voor schapen, geiten en varkens fors verhogen. De boetes zullen beginnen bij 500 Euro (geringe overtreding) en oplopen via 1500 Euro (overtreding) tot 2500 Euro. Een foutje met een oormerk of een foutje bij het melden levert al gauw een boete op van 1.500 Euro. Dit is het gevolg van onregelmatigheden bij veetransporteurs en in de rundveesector. Huidige lage boetes worden door de sector grif betaald, maar met een dergelijke verhoging worden de kleinschalige houders onevenredig zwaar gestraft. 

Laat je stem horen via de internetconsultatie tot 17 september.
Tekstvoorstel

Ik kan mij absoluut niet vinden in de voorgestelde regeling
Als gevolg van onregelmatigheden bij commerciële transporteurs en in de rundveehouderij worden kleine en hobbymatige schapenhouders onevenredig zwaar gestraft.
De hoge boetes van 500 tot 2500 Euro zijn gerelateerd aan een economisch delict. Een niet-bedrijfsmatige houder kan per definitie geen economisch delict begaan.
Er moeten dus aparte tarieven komen voor niet-bedrijfsmatige houders.
De voorgestelde boetebedragen staan in geen enkele verhouding tot wat in het normale maatschappelijk verkeer gangbaar is.
Zo is de boete voor door rood licht rijden met een auto, wat direct een levensgevaarlijke situatie oplevert, 230 Euro.
In deze regeling levert een foutje met een oormerk of een administratief foutje, wat geen enkel gevolg heeft voor volksgezondheid, diergezondheid of dierenwelzijn in vele gevallen een boete van 1.500 Euro op.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends
Schrijf reactie (0 Reacties)

De wolf staat op de Rode Lijst en is een beschermde diersoort. Nu de wolf steeds vaker in Nederland opduikt heeft dit gevolgen voor de schapen- en geitenhouders. Het Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders heeft zijn positie bepaald. We zijn niet blij met de komst van de wolf, maar het is een gegeven. Het Platform zet in op een adequate vergoeding van schade door het Faunafonds waar de provincies verantwoordelijk zijn. De provincies komen dit jaar met een wolvendraaiboek. Hiervoor wordt door de schapenhouders(NSFO) een richtsnoer ontwikkeld hoe de schade te berekenen (taxatie). Verder op vergoeding van preventiemaatregelen (elektrische rasters) om te voorkomen dat de wolf schapen of geiten kan doodbijten. Het Platform heeft een schatting gemaakt van de preventiekosten voor de provincie Drenthe.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends
Schrijf reactie (0 Reacties)

In Hongarije, Polen en andere Oost-Europese landen heerst Afrikaanse varkenspest. Het virus kan in lokale varkensvleesproducten zitten. 

Mensen worden er niet ziek van, maar dieren wel. Zorg er dus voor dat deze producten niet bij wilde zwijnen, of bij gehouden varkens komen. Gooi etensresten in de vuilnisbak.

Zie ook bericht NVWA.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends
Schrijf reactie (0 Reacties)

RVO gaat vanaf 1 juli strikt handhaven op de registratie. Dat betekent dat de regels goed moeten worden nagevolgd anders krijgt u te maken met extra kosten.

Let op, de gegevens die je invoert bij RVO moeten kloppen met de gegevens van een eventuele vorige eigenaar. Die moet ook de geboortemelding doen.Check voorafgaand aan de aanvoer van het dier de registratie van het dier via bijvoorbeeld de i&r raadpleeg-app, het scherm raadplegen gegevens per dier in de i&r-applicatie of via de sites van Twaka of brigth software. Al deze raadpleegopties zijn gratis toegankelijk.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends
Schrijf reactie (0 Reacties)

Sinds 1 juli 2014 kunt u terecht bij mijn.rvo.nl voor UBN aanvragen en andere regelingen. U kunt als partculier inloggen met uw DIGID. Telefonisch contact via 088-0424242.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends
Schrijf reactie (0 Reacties)

WORDT LID OF DONATEUR

Doe iets voor onze dieren. Werk mee aan een beter beleid. Wordt lid of donateur van de NBvH.

Aanmelden

Levende Have

Het Landelijk Kennisnetwerk Levende Have is een internetgemeenschap van houders van boerderijdieren.
levendehave.nl

Nieuwsbrief