De NBvH behartigt de belangen van duizenden hobbydierhouders van landbouwhuisdieren.

Doel is te komen tot passende regels en kosten op vele terreinen, bijvoorbeeld registratie, oormerken, dierziektebestrijding, schuilgelegenheid.

In de Wet dieren staat dat alle dieren recht hebben op bescherming tegen slechte weersomstandigheden. Tegelijkertijd verbiedt de provincie Noord-Holland het om schuilstallen te bouwen op de weilanden waar de dieren worden gehouden. Op de website van GroenLinks Noord-Holland kunnen eigenaren van landbouwhuisdieren als paarden, ezels en schapen problemen rond schuilstallen in die provincie melden, maar ook meedenken over hoe de regelgeving er volgens hen wél uit moet zien.

Met de meldingen wil GroenLinks de omvang van het probleem in kaart brengen. Begin dit jaar diende GroenLinks Noord-Holland een initiatiefvoorstel in om schuilstallen voor weidedieren van hobbyboeren mogelijk te maken. Het provinciebestuur reageerde afwijzend, onder meer omdat ‘schuilstallen geen economisch belang dienen’ en het zou zorgen voor ‘verommeling van het landschap’.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends