De NBvH behartigt de belangen van duizenden hobbydierhouders van landbouwhuisdieren.

Doel is te komen tot passende regels en kosten op vele terreinen, bijvoorbeeld registratie, oormerken, dierziektebestrijding, schuilgelegenheid.

Partij voor de Dieren heeft afgelopen woensdag een amendement voorgesteld op de Wet dieren om het thuis doden van hobbydieren onmogelijk te maken. Nu geldt deze wet alleen voor honden, katten en ganzen. Uiteidelijk heeft de Partij voor de Dieren op advies van Minister Carola Schouten het amendement aangehouden tot 11 mei 2021, het volgende overleg van de Kamer met Minister Schouten over de wijziginge Wet dieren. Aanleiding van de PvdD voor dit voorstel om de wet te wijzigen zijn de voorbeelden waarin om onjuiste redenen (foute kleur bijvvoorbeeld) dieren op onjuiste, wrede wijze gedood worden. De gevolgen van deze wetswijziging strekken veel verder. Het wordt onmogelijk om thuis nog dieren te slachten voor consumptie.

Wij wijzen de praktijk waarbij dieren op onzorgvuldige wijze gedood worden af en steunen het amendement op dit punt. Maar wij willen de mogelihkheid behouden dat fokkers hun dieren zelf kunnen slachten voor consumptie, of om dieren uit hun lijden te verlossen. Dit hebben we namens KleindierNed ook laten weten in een brief aan Minister Schouten. En aan de fractievoorzitters toegelicht.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends

KleindierNed, de opvolger van de Nederlandse Werkgroep voor Pluimvee en Parkvogels is van start. Bekijk de nieuwe website.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends

De NBvH heeft de reactie op de Regeling diergezondheid gecoördineerd. Wij hebben geen grote opmerkingen bij deze regeling. Belangrijk wordt welke uitzonderingen de Europese Commissie zal toestaan op de identificatie- en registratieplicht in de Europese Diergezondheidsverordening.

Minister Schouten heeft op 6 april de TK geïnformeerd over de stand van zaken van de Europese diergezondheidsverordening.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends

Vanaf 21 april 2021 heb je een UBN (uniekbedrijfsnummer) nodig vóórdat je dieren (varkens, schapen, geiten, runderen) aanvoert. Tot nu toe kon dat ook nog binnen 3 dagen na aanvoer. Ga je dieren aanschaffen, vraag dan eerst een UBN aan. Dat noet bij RVO .

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends

De kleinschalige dierhouderij heeft gereageerd op de internetconsultatie op het Initiatief Wetsvoorstel Slachttaks van de Partij voor de Dieren (PvdD). De aanpak van de PvdD om dierhouders die dieren naar de slacht brengen te belasten zal de kleinschalige houderij de nek omdraaien. In de berekening van de tarieven wordt op geen enkele manier rekening gehouden met de wijze van produceren van de kleinschalige houderij, noch met de inzet op kringlooplandbouw. Lees onze reactie.

Dit zijn de voorgestelde tarieven:

Artikel 85
1. Het tarief bedraagt:
a. € 340,63 per rund;
b. € 455,80 per paardachtige;
c. € 8,68 per varken;
d. € 0,12 per gevogelte;
e. € 16,32 per schaap
f. € 77,55 per geit.

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends

Vanaf 1 april 2020 gelden er nieuwe regels om het antibioticagebruik terug te dringen.
Alle geitenhouders met meer dan 25 geiten ontvangen hierover een brief. Deze regels gelden alleen als je geiten houdt voor productie van melk of vlees of voor de fokkerij en je antibiotica ontvangt voor je geiten. Dus het geldt niet als je geiten houdt voor begrazing. Onder de fokkerij wordt grootschalige fokkerij bedoeld. Wij gaan er vanuit dat onze achterban dus meestal niet onder deze regels vallen ook al hebben zij wat meer dan 25 geiten. 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends

Het Platform KSG heeft een praktijknetwerk preventie wolvenschade opgezet. Een aantal houders, die wolfwerende maatregelen hebben genomen, is bereid om op afspraak belangstellenden te ontvangen om hun ervaringen te delen en te laten zien hoe de maatregelen in de praktijk zijn uitgevoerd. Lees meer

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends

De nieuwe tarieven voor het ophalen van kadavers voor 2021 zijn vastgesteld en weer gaan de stoptarieven omhoog. De oorzaak is inkrimping, schaalvergroting en het gebruik van koelbakken en- vaten in de commerciële veehouderij. Door de huidige systematiek betalen de kleinschalige houders hiervoor de prijs. De varkenshouderij kan meer aanbieden en toch minder kwijt zijn aan de stoptarieven, omdat gewicht een andere rol speelt in deze tarieven, terwijl het ophalen ervan meer tijd kost en dus meer kost. Voor het ophalen van een koelbak van 950l betaalt een varkenshouder €19,26. Een houder die 1 schaap aan de weg legt betaalt hiervoor €23,37. LNV laat ons weten Rendac te steunen in hun sommetje dat de varkenshouders ons dan eigenlijk nog voordeel zouden geven. Wij - en andere kleine dierhouders-  hebben geen schijn van kans in dit machtsspel van grote bedrijven. Wij blijven strijden voor eerlijke tarieven en zetten ons in voor politieke steun.

Hier vindt u de nieuwe tarieven.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends

Is vaccinatie van hobbypluimvee een oplossing om dieren te beschermen tegen vogelgriep? Bijna elk jaar brengen besmette wilde vogels vogelgriep naar Nederland. Het ene jaar meer dan het andere. Treurig is dat in Azië nog steeds zoveel wilde vogels besmet kunnen raken. Tot nu toe is dit jaar bij 5 hobbyhouderijen/kinderboerderijen vogelgriep geconstateerd. Is vaccinatie een oplossing? De NBvH heeft indertijd die mogelijkheid bij de Europese Commissie bewerkstelligd. De vaccinatie van hobbypluimvee was toen geen succes. De belangstelling ervoor was gering en de vaccinatie bleek bij nader onderzoek minder te beschermen dan verwacht. Wat is nu de stand van zaken? Met name houders van bijzondere collecties van (water)vogels lijken geïnteresseerd in vaccinatie. Sible Westendorp, pluimveedierenarts heeft informatie op een rij gezet. Daaruit blijkt dat de beschikbare vaccins op dit moment maar beperkt een oplossing kunnen bieden. Toch gaan we hier verder mee, want andere oplossingen liggen niet in het verschiet en de vogelgriep zal nog wel even blijven.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends

Sinds 1 juli 2014 kunt u terecht bij mijn.rvo.nl voor UBN aanvragen en andere regelingen. U kunt als partculier inloggen met uw DIGID. Telefonisch contact via 088-0424242.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends

WORDT LID OF DONATEUR

Doe iets voor onze dieren. Werk mee aan een beter beleid. Wordt lid of donateur van de NBvH.

Aanmelden

Levende Have

Het Landelijk Kennisnetwerk Levende Have is een internetgemeenschap van houders van boerderijdieren.
levendehave.nl

Nieuwsbrief