Het Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders heeft succes geboekt bij het wolvenplan dat de

...

We hebben succes gehad met ons commentaar op de regeling bestuurlijke boetes bij fouten in de

...

De eerdere aanpak van het Ministerie om te komen tot een lijst van dieren die je wel en niet, of

...

Europa is akkoord met volledige vergoeding van wolvenschade en preventie. Dat biedt ruimte voor de

...

Het interprovinciaal overleg (IPO) heeft een plan opgesteld voor de provincies over hoe om te gaan met

...

De provincies zijn verantwoordelijk voor schadevergoeding bij wolvenschade uit het Faunafonds. De

...

Op 13 september is door de Belgische overheid een besmetting gemeld bij enkele wilde zwijnen. Het

...

Bij het Eemmeer is een dode wilde eend aangetroffen die besmet bleek met het hoogpathogene

...

Het Ministerie van LNV wil de boetes bij fouten in de I&R ook voor schapen, geiten en varkens fors

...

In Hongarije, Polen en andere Oost-Europese landen heerst Afrikaanse varkenspest. Het virus kan in

...

WORDT LID OF DONATEUR

Doe iets voor onze dieren. Werk mee aan een beter beleid. Wordt lid of donateur van de NBvH.

Aanmelden

Levende Have

Het Landelijk Kennisnetwerk Levende Have is een internetgemeenschap van houders van boerderijdieren.
levendehave.nl