Helaas weer vogelgriep geconstateerd in een gesloten bedrijf in Zoeterwoude.

Het goede nieuws is dat op geen enkel eendenbedrijf vogelgriep van het type H5 is aangetoond.

Voor hobbyhouders geldt een afschermplicht in het 10 km gebied rond het bedrijf. Lees meer op Levende Have.