Het tentoonstellingsverbod voor hobbypluimvee is opgeheven. Zie ook Levende Have.