De tarieven voor destructie van dieren voor 2015 zijn goedgekeurd door Economische Zaken. Deze tarieven zijn in goed overleg met de hobbysector tot stand gekomen. Er is sprake van een verhoging 17,5 % als gevolg van lagere opbrengsten restproducten op de wereldmarkt en 3% hogere kosten.