Op dit moment zijn betrouwbare voorspellingen van het risico op vogelgriep nog niet mogelijk. Daarom adviseren Nederlandse experts samenwerking tussen lidstaten. Door gezamenlijke controle wordt namelijk de omvang van het onderzoek vergroot en daarmee de nauwkeurigheid van de resultaten. Bovendien kunnen landen die zich op eenzelfde trekroute bevinden profiteren van elkaars informatie. Deze monitoring zou begin oktober moeten starten en zich vooral moeten richten op de risicosoorten Knobbelzwaan, Smient en Wintertaling.

Met betrekking tot vaccinatie werd vastgesteld dat er nog geen vaccin beschikbaar is dat ook in de praktijk een goede bescherming biedt tegen hoogpathogene H5-stammen.

Meer op Levende Have