De Nederlandse Vakbond voor Pluimveehouders (NVP) pleit voor regels voor mobiele legstallen. Echter de manier waarop is zo rigoureus dat dit de hele hobbyfokkerij van raskippen in gevaar brengt. NVP stelt dat Kleinschalige kippenhouders (minder dan 250 kippen) zich aan dezelfde regels moeten gaan houden als hun grootschalige collega's. Alleen hobbymatige houders die de eieren van hun kippen zelf opeten, kunnen vrijgesteld blijven van regelgeving.

Iedereen die raskippen fokt weet dat dit meer eieren met zich meebrengt dan men in het gezin kan consumeren. Door dezelfde regelgeving voor commerciële houders op deze fokkers te gaan toepassen betekent dit het einde van de hobbymatige fokkerij van (zeldzame) kippenrassen. De NBvH heeft met succes hard gelobbyed in Brussel om ervoor te zorgen dat voor de hobbymatige houders een uitzondering komt van de registratieverplichting. Deze uitzonderingsmogelijkheid komt er nu. Samen met het Ministerie van LNV werken we aan de invulling ervan. Dat zal niet de invulling zijn die de NVP voorstelt. 

Zie ook Levende Have voor berichtgeving hierover.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends
Schrijf reactie (0 Reacties)

De Nederlandse Werkgroep Pluimvee, Parkvogels en Kleinvee waar de NBvH deel vanuit maakt heeft een brief met bijlage gezonden aan alle Nederlandse politieke partijen. Wij willen de partijen inspireren om dierliefhebberij een plaats te geven in hun verkiezingsprogramma's.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends
Schrijf reactie (0 Reacties)

De NBvH en de hobbyvarkenvereniging hebben meegewerkt aan de Roadmap preventie Afrikaanse Varkenspest.

Samen met alle partijen zetten we er ons voor in dat AVP Nederland niet binnenkomt. Belangrijk is dat ook hobbyvarkenshouders hun dieren laten registreren. Zie onze regelwijzer. Nog lang niet alle hobbyvarkens zijn geregistreerd. Lees ook Levende Have hierover.

Verder nodigen wij iedereen die varkens houdt mee te werken aan het onderzoek van Wageningen Bioveterinary Research . 

Als AVP in Nederland komt, zal dit veel schade toebrengen aan gehouden varkens en wilde zwijnen. WBVR uit Lelystad voert momenteel een onderzoek uit naar de verschillende manieren waarop AVP Nederland kan binnenkomen, zodat de overheid en de varkenshouders maatregelen kunnen treffen waar nodig. Je kunt helpen met dit onderzoek door een korte enquête (4 vragen) in te vullen. Je antwoorden worden anoniem opgeslagen en gebruikt.

https://wur.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_2sfEs9HkgzPXa7j

Bij voorbaat hartelijk dank voor het invullen van de enquête namens WBVR (Wageningen Bioveterinary Research) in Lelystad

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends
Schrijf reactie (0 Reacties)

De NBvH heeft meegewerkt aan het initiatief van het Ministerie van LNV om een roadmap op te stellen om te voorkomen dat Afrikaanse Varkenspest In Nederland komt. Minister Carola Schouten heeft deze roadmap in ontvangst genomen.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends
Schrijf reactie (0 Reacties)

Er zijn steeds meer meldingen in Drenthe, Gelderland en Brabant van doodgebeten schapen. Niet in alle gevallen is al vastgesteld dat de wolf dit heeft gedaan, maar toch voldoende reden voor de Provincie Brabant om een gebiedscommissie in te stellen. Het Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders, waar de NBvH deel vanuit maakt zal hierin vertegenwoordigd zijn. In Drenthe is nog steeds geen gebiedscommissie. Daarom heeft het Platform, samen met LTO en met VGSN een gebiedsplan opstellen en aanbieden aan de Provinciale Staten.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends
Schrijf reactie (0 Reacties)

Het lijkt er sterk op dat een nerts een medewerker heeft besmet met corona. Dat blijkt uit onderzoek. Lees verder op Levende Have.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends
Schrijf reactie (0 Reacties)

Op 2 nertsenbedrijven in Noord-Brabant blijken de dieren besmet met corona. Duidelijk is dat sommige diersoorten gevoelig zijn voor corona en dat het erop lijkt dat deze dieren besmet zijn door de mens. Er is veel onbekend. Vooralsnog blijft het oppassen dat bij de dierverzorging dieren niet door de mens worden besmet met corona. Lees verder op Levende Have

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends
Schrijf reactie (0 Reacties)

Er is weer een stap gezet  op de weg om houders te helpen bij het nemen van wolfwerende maatregelen. Het concept preventieplan Gebiedscommissie Preventie Wolvenschade Gelderland gereed. De consultatie loopt tot 30 april. Gijsbert Six van het  maakt deel uit van de gebiedscommissie. Kijk op de website van het Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders voor meer informatie.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends
Schrijf reactie (0 Reacties)

Levende Have bericht dat corona-patienten wordt geadviseerd om contact met dieren te vermijden. Lees meer

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends
Schrijf reactie (0 Reacties)

Op verzoek van de Hobbyvarkenvereniging en de NBvH is een flyer gemaakt die nieuwe houders krijgen toegestuurd als zij zich registreren bij RVO. Een unieke, gezamenlijke productie van Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA), Gezondheidsdienst voor dieren (GD) Hobbyvarkenvereniging en ons. Hiermee willen we zorgen voor gezonde varkens en het voorkomen van Afrikaanse Varkenspest in Nederland.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends
Schrijf reactie (0 Reacties)