De wolf staat op de Rode Lijst en is een beschermde diersoort. Nu de wolf steeds vaker in Nederland opduikt heeft dit gevolgen voor de schapen- en geitenhouders. Het Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders heeft zijn positie bepaald. We zijn niet blij met de komst van de wolf, maar het is een gegeven. Het Platform zet in op een adequate vergoeding van schade door het Faunafonds waar de provincies verantwoordelijk zijn. De provincies komen dit jaar met een wolvendraaiboek. Hiervoor wordt door de schapenhouders(NSFO) een richtsnoer ontwikkeld hoe de schade te berekenen (taxatie). Verder op vergoeding van preventiemaatregelen (elektrische rasters) om te voorkomen dat de wolf schapen of geiten kan doodbijten. Het Platform heeft een schatting gemaakt van de preventiekosten voor de provincie Drenthe.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends