Het Ministerie van LNV wil de boetes bij fouten in de I&R ook voor schapen, geiten en varkens fors verhogen. De boetes zullen beginnen bij 500 Euro (geringe overtreding) en oplopen via 1500 Euro (overtreding) tot 2500 Euro. Een foutje met een oormerk of een foutje bij het melden levert al gauw een boete op van 1.500 Euro. Dit is het gevolg van onregelmatigheden bij veetransporteurs en in de rundveesector. Huidige lage boetes worden door de sector grif betaald, maar met een dergelijke verhoging worden de kleinschalige houders onevenredig zwaar gestraft. 

Laat je stem horen via de internetconsultatie tot 17 september.
Tekstvoorstel

Ik kan mij absoluut niet vinden in de voorgestelde regeling
Als gevolg van onregelmatigheden bij commerciƫle transporteurs en in de rundveehouderij worden kleine en hobbymatige schapenhouders onevenredig zwaar gestraft.
De hoge boetes van 500 tot 2500 Euro zijn gerelateerd aan een economisch delict. Een niet-bedrijfsmatige houder kan per definitie geen economisch delict begaan.
Er moeten dus aparte tarieven komen voor niet-bedrijfsmatige houders.
De voorgestelde boetebedragen staan in geen enkele verhouding tot wat in het normale maatschappelijk verkeer gangbaar is.
Zo is de boete voor door rood licht rijden met een auto, wat direct een levensgevaarlijke situatie oplevert, 230 Euro.
In deze regeling levert een foutje met een oormerk of een administratief foutje, wat geen enkel gevolg heeft voor volksgezondheid, diergezondheid of dierenwelzijn in vele gevallen een boete van 1.500 Euro op.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends