We hebben succes gehad met ons commentaar op de regeling bestuurlijke boetes bij fouten in de identificatie en registratie van dieren. De regeling is vastgesteld, maar de boetes voor particulieren zijn gehalveerd.

Ook is er ruimte voor de NVWA om niet automatisch een boete op te leggen als er een fout is gemaakt. NVWA gaat het beleid uitwerken. Er komen nog voorlichtingsdagen. Zodra deze bekend zijn zetten wij de data op de website. Zie ook Levende Have.

Verder komt er geen maatregel dat schapen en geiten maar 1 x gehermerkt mogen worden, zoals de minister van plan was. Schapen en geiten verliezen namelijk met enige regelmaat één of beide oormerken. Daarbij is het voor een houder niet altijd makkelijk na te gaan hoe vaak een dier al hermerkt is. 'Zeker als de dieren buiten lopen is het lastig om binnen enkele dagen te constateren dat een dier één of beide merken verloren is en het originele nummer na te bestellen en opnieuw in te brengen.'

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends