Het Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders heeft succes geboekt bij het wolvenplan dat de provincies hebben opgesteld. Ook bij hobbyhouders blijven de provincies de komende 3 jaar de schade vergoeden. In de tussentijd moeten dierhouders preventieve maatregelen nemen om zich tegen wolvenschade te beschermen. De commerciële houders kunnen 50% vergoeding krijgen van de kosten van preventie. Voor hobbyhouders is dat niet geregeld. De provincie kan besluiten om wel te vergoeden. Wij verwachten dat dit jaar in een aantal provincies pilots met een gebiedsgericht preventieplan zullen starten. Dat zal sowieso op de Veluwe gebeuren omdat daar een wolf zich heeft gevestigd. In delen van Drenthe en Overijssel waar zwervers voor veel schade zorgen zullen waarschijnlijk ook pilots gestart worden. Het is ondoenlijk om met de huidige bezetting van de werkgroep van het Platform KSG in alle provincies vertegenwoordigd te zijn. Daarom willen wij graag in iedere provincie, met uitzondering van de westelijke provincies waar geen wolven zijn te verwachten, een wolvencontactpersoon aanstellen die daar namens het Platform KSG de belangen van de kleinschalige schapen- en geitenhouders behartigt. Dit moeten personen zijn die geïnteresseerd zijn in de materie, positief staan tegenover het nemen van preventieve maatregelen en bereid zijn om zich daarvoor in te zetten. Het hoeven geen wolvenliefhebbers te zijn.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends