De provincies zijn verantwoordelijk voor schadevergoeding bij wolvenschade uit het Faunafonds. De

...

Op 13 september is door de Belgische overheid een besmetting gemeld bij enkele wilde zwijnen. Het

...

Bij het Eemmeer is een dode wilde eend aangetroffen die besmet bleek met het hoogpathogene

...

Het Ministerie van LNV wil de boetes bij fouten in de I&R ook voor schapen, geiten en varkens fors

...

In Hongarije, Polen en andere Oost-Europese landen heerst Afrikaanse varkenspest. Het virus kan in

...

De wolf staat op de Rode Lijst en is een beschermde diersoort. Nu de wolf steeds vaker in

...

Fries roodbont in gevaar. Teken de petitie!

Kijk naar het filmpje. Zie ook de website van

...

RVO gaat vanaf 1 juli strikt handhaven op de registratie. Dat betekent dat de regels goed moeten

...

De laatste tijd zijn er steeds meer berichten over de aanwezigheid van de wolf. Ons Platform

...

Het Ministerie van LNV heeft de afschermplicht opgeheven. Begin mei zal de hobbydiersector de

...

WORDT LID OF DONATEUR

Doe iets voor onze dieren. Werk mee aan een beter beleid. Wordt lid of donateur van de NBvH.

Aanmelden

Levende Have

Het Landelijk Kennisnetwerk Levende Have is een internetgemeenschap van houders van boerderijdieren.
levendehave.nl