Koeien in de weiden van de lage landen. Zo heet het boek van Reimer Strikwerda met foto's van Jan

...

Op 15 oktober organiseert de Vereniging Het Nederlandse Bonte Bentheimer Landvarken een symposium over de

...

De NBvH overlegt samen met andere verenigingen 1-2 keer per jaar met het ministerie van EL&I over

...

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) biedt informatie over gemeentelijk beleid op gebied van

...

De NBvH staat voor de belangenbehartiging van
hobbydierhouders en bundeling van krachten in

...