De afschermplicht van hobbypluimvee blijft van kracht in grote delen van Nederland.

De minister

...

Nog steeds geen bericht uit Den Haag over de afschermplicht hobbypluimvee.

Donderdag 22 maart

...

NBvH heeft de minister van LNV, Carola Schouten geadviseerd om te stoppen met de afschermplicht

...

De NBvH wil af van de verplichting om maandenlang hobbypluimvee af te schermen en dat jaar op

...

Helaas zijn er nog steeds besmette wilde vogels in ons land. Deze met H5N6 besmette vogels kunnen

...

Weer hoog-pathogeen vogelpest H5N6 in Nederland, en weer begint het in Biddinghuizen op hetzelfde

...

Afrikaanse Varkenspest verspreidt zich vanuit Rusland naar de Baltische Staten en Tsjechie.

...

Onderzoek wijst uit dat de hoogpathogene vogelpest uit 2016-2017 afkomstig is van trekvogels uit ...

Er is laag pathogeen vogelgriep in Zeeland. Zie Levende Have.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends

Op 24 oktober heeft het jaarlijkse overleg plaatsgevonden tussen de hobbydierhouderij en de

...

WORDT LID OF DONATEUR

Doe iets voor onze dieren. Werk mee aan een beter beleid. Wordt lid of donateur van de NBvH.

Aanmelden

Levende Have

Het Landelijk Kennisnetwerk Levende Have is een internetgemeenschap van houders van boerderijdieren.
levendehave.nl