Jaarlijks overleggen hobbydierhouderorganisaties met het Ministerie van Economische Zaken.

Dit

...

De Dierenbescherming doet concrete voorstellenom de vogelpestaanpak diervriendelijker te maken.

...

De lijsten met zoogdieren die gehouden mogen worden zijn per 1 februari 2015 van kracht. Dit

...

Gelukkig zijn er sinds 30 november 2014 geen nieuwe uitbraken meer geweest. Hoewel de hobbysector is

...

De tarieven voor destructie van dieren voor 2015 zijn goedgekeurd door Economische Zaken. Deze

...

Het tentoonstellingsverbod voor hobbypluimvee is opgeheven. Zie ook Levende Have.

Sinds de uitbraak in Zoeterwoude van 30 november zijn er geen nieuwe uitbraken meer. Hopelijk

...

Bij twee wilde eenden (smienten) nabij Kamerik is vogelgriep aangetroffen. Onderzocht wordt of het

...

Helaas weer vogelgriep geconstateerd in een gesloten bedrijf in Zoeterwoude.

Het goede nieuws is

...

De afschermplicht voor hobbypluimvee is versoepeld tot de 10km gebieden rond de besmette

...

WORDT LID OF DONATEUR

Doe iets voor onze dieren. Werk mee aan een beter beleid. Wordt lid of donateur van de NBvH.

Aanmelden

Levende Have

Het Landelijk Kennisnetwerk Levende Have is een internetgemeenschap van houders van boerderijdieren.
levendehave.nl