In Zuid Frankrijk is op 63 bedrijven Klassieke Vogelpest geconstateerd. De uitbraken zijn

...

We zijn nog steeds in onderhandeling over de tarieven voor 2016. We vinden de transportkosten die

...

Het blauwtongvirus type 8 (BTV 8) breidt zich uit in Frankrijk. Tot eind november 2015 zijn er

...

Op dit moment zijn betrouwbare voorspellingen van het risico op vogelgriep nog niet mogelijk.

...

Jaarlijks overleggen hobbydierhouderorganisaties met het Ministerie van Economische Zaken.

Dit

...

De Dierenbescherming doet concrete voorstellenom de vogelpestaanpak diervriendelijker te maken.

...

De lijsten met zoogdieren die gehouden mogen worden zijn per 1 februari 2015 van kracht. Dit

...

Gelukkig zijn er sinds 30 november 2014 geen nieuwe uitbraken meer geweest. Hoewel de hobbysector is

...

De tarieven voor destructie van dieren voor 2015 zijn goedgekeurd door Economische Zaken. Deze

...

Het tentoonstellingsverbod voor hobbypluimvee is opgeheven. Zie ook Levende Have.

WORDT LID OF DONATEUR

Doe iets voor onze dieren. Werk mee aan een beter beleid. Wordt lid of donateur van de NBvH.

Aanmelden

Levende Have

Het Landelijk Kennisnetwerk Levende Have is een internetgemeenschap van houders van boerderijdieren.
levendehave.nl