Veel hobbyhouders hebben vragen over de recente uitbraken vogelpest.

We weten nog niet waar de

...

Vandaag werd bekend dat er in Ter Aar opnieuw vogelpest is uitgebroken. Welke variant wordt

...

In Hekendorp bij Oudewater is in een gesloten bedrijf hoog pathogeen vogelpest (H5N8)

...

De invoering van de positieflijst is opnieuw uitgesteld. Lees op Levende Have.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends

Wij zijn over gegaan naar Regio Bank. Het banknummer is  NL54 RBRB 0852 2513 43.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends

Met de online test 'Wat voor huisdierenmens ben jij?' wil het LICG op een laagdrempelige
en leuke

...

Het vaste tarief per UBN wordt €26, en in de volgende jaren €19. Het was €32,50.
en de

...

Sinds 2008 wordt er gewerkt aan een nieuwe verordening, de Animal Health Regulation. In deze

...

De Rendactarieven voor 2014 worden licht verhoogd. De besprekingen over de tarieven waren intensief

...

Het vervoer van varkens staat onder druk. Dit heeft gevolgen voor de fokkerij. Lees Levende Have.

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends

WORDT LID OF DONATEUR

Doe iets voor onze dieren. Werk mee aan een beter beleid. Wordt lid of donateur van de NBvH.

Aanmelden

Levende Have

Het Landelijk Kennisnetwerk Levende Have is een internetgemeenschap van houders van boerderijdieren.
levendehave.nl