Op 8 juli jl. zijn de nieuwsbrief van juni 2012 en de financiële stukken naar de leden gemaild.

Wie de

...

Het lijkt er nu toch van te komen: een lijst van dieren die mensen mogen houden, de zogenaamde

...

Vereniging Het Nederlandse Bonte Bentheimer Landvarken wil een keurmerk instellen voor Bonte

...

Nederland heeft de Blauwtongvrijstatus. Dit betekent dat er geen Blauwtong meer voorkomt, maar dat

...

Bij schapen, geiten en runderen is besmetting met het Schmallenbergvirus geconstateerd, ook bij

...

 

De Rendac heeft voor 2012 rechtvaardiger tarieven voorgesteld voor het ophalen van kadavers.

...

Koeien in de weiden van de lage landen. Zo heet het boek van Reimer Strikwerda met foto's van Jan

...

Op 15 oktober organiseert de Vereniging Het Nederlandse Bonte Bentheimer Landvarken een symposium over de

...

WORDT LID OF DONATEUR

Doe iets voor onze dieren. Werk mee aan een beter beleid. Wordt lid of donateur van de NBvH.

Aanmelden

Levende Have

Het Landelijk Kennisnetwerk Levende Have is een internetgemeenschap van houders van boerderijdieren.
levendehave.nl