org mn schapen  © dierenbeeldbank.nl© dierenbeeldbank.nl

Doel is te komen tot passende regels en kosten op vele terreinen, bijvoorbeeld registratie, oormerken, dierziektebestrijding, schuilgelegenheid.

Veel regels

In Nederland worden miljoenen landbouwhuisdieren gehouden. Voor het houden van dieren zijn er steeds meer regels. Regels die komen 'uit Europa' , uit Nederland of van de provincie of gemeente. Samen met onze leden en andere organisaties werken wij aan passende regels voor hobbydierhouders.

Wie is een hobbydier(houder)?

Wij richten ons op landbouwhuisdieren, niet op gezelschapsdieren. Het is niet mogelijk één definitie te geven voor hobbydier/hobbydierhouder. Wij hebben in 2008 de notitie 'definitie_hobbydierhouders_2008' opgesteld waarin we dit uitleggen.

Ministerie van Landbouw Natuur en Visserij

Jaarlijks voeren we overleg met het Ministerie van LNV. Bijgaand treft u het verslag aan van 2018.

Onderwerpen

Wat doen wij op de volgende onderwerpen?

Samenwerkingspartners

Onze samenwerkingspartners zijn:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends

WORDT LID OF DONATEUR

Doe iets voor onze dieren. Werk mee aan een beter beleid. Wordt lid of donateur van de NBvH.

Aanmelden

Levende Have

Het Landelijk Kennisnetwerk Levende Have is een internetgemeenschap van houders van boerderijdieren.
levendehave.nl