Wat is het probleem?

Het laten ophalen van dode dieren (kadavers) is verplicht. De commerciële en de kleinschalige houders moeten hier gezamenlijk de kosten voor dragen. De destructietarieven worden ieder jaar vastgesteld door het Ministerie op voorstel van RENDAC na overleg met de commerciële en kleinschalige houders. Het probleem is dat de tarieven redelijk zijn en recht doen aan het principe van 'de gebruiker betaalt'. Dit lijkt niet het geval met de transportkosten (stoptarieven). Een dierhouder die één schaap aan d weg legt moet hiervoor meer betalen dan een commerciële houder die een koelbak van 950l laat ophalen.

Wat is ons standpunt?

De tarieven voor het ophalen en verwerken moeten eerlijk toegedeeld worden en de dienst van de RENDAC efficiënt uitgevoerd om de kosten te beperken. Er is maar één bedrijf die deze taak uitvoert in opdracht van de overheid, namelijk RENDAC van Darling International.Wij dringen aan op transparantie van de tarieven, een eerlijke verdeling van de transportkosten in de stoptarieven en een efficiënte uitvoering. Daarvoor moet de overheid een redelijk contract met Rendac sluiten. Het overleg met LNV en RENDAC hierover verloopt moeizaam. Onderzoek wijst uit dat er inmiddels een nieuwe speler op de destuctiemarkt is. LNV heeft de TK hierover geïnformeerd. Het is maar de vraag of dat ons gaat helpen bij een eerlijke verdeling van de transportkosten tussen grote en kleine dierhouders. 

Wat hebben we bereikt?

Nadat er een oneerlijke toedeling was van de kosten voor 2011 zijn we overlegpartner geworden (samen met het Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders). We hebben toen steun gekregen van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa, nu ACM) voor onze argumenten. Hierdoor kwam een betere tariefstructuur en lagere tarieven in 2012. De tarieven lopen inmiddels weer op. De tarieven 2021 zijn vastgesteld op basis van de ons inziens inmiddels achterhaalde en onredelijke systematiek. 

Wat moet nog

Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar de tariefsystematiek, met name van de stoptarieven. Daarvoor hebben we een brief gestuurd aan de minister van LNV. LNV verschuilt zich echter achter Rendac bij het vaststellen van deze tarieven.

Overleg

Wij nemen deel aan de Werkgroep destructietarieven onder leiding van het Ministerie van LNV.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInShare with friends