scrapie

  • De NBvH is altijd kritisch geweest over het ministerieel preventiebeleid van scrapie (een hersenziekte, verwant aan de gekkenkoeienziekte) bij schapen. Sinds 2008 geldt er geen verplicht fokprogramma meer tegen scrapie. Wel zijn er nog een aantal gevolgen van het bestrijdingsbeleid van scrapie, vooral bij import en export. De EU vereiste tot voor kort dat alleen ARR/ARR schapen mogen worden ge├»mporteerd. Voor zeldzame buitenlandse rassen die nieuw bloed willen importeren om inteelt te voorkomen is dit een groot probleem. Gelukkig is hier nu verandering in gekomen. De EU-regelgevingis gewijzigd. Eindelijk kunnen we schapen importeren zonder ARR/ARR eisen. Hiervoor is een werkinstructie opgesteld.

WORDT LID OF DONATEUR

Doe iets voor onze dieren. Werk mee aan een beter beleid. Wordt lid of donateur van de NBvH.

Aanmelden